/

El col·legi pren noves mesures davant el mal ús dels telèfons mòbils

A partir d’aquest curs, els alumnes d’ESO han de deixar els telèfons al calaix en entrar a classe.

Blanca Basolí, Clàudia Herrero, Emma Tortajada, Adrià Seus, Anastasia Zoryna

Aquest curs escolar ha estat ple de novetats, entre elles la nova normativa de l’ús de telèfons mòbils. Aquesta normativa només afecta als alumnes d’ESO, que han de guardar els telèfons al calaix de la taula del professor en arribar a classe. S’ha aplicat aquesta mesura ja que els professors van detectar que els alumnes estaven pendents del telèfon i alguns fins i tot l’utilitzaven en horari escolar.

Aquesta normativa no només ha estat decisió dels professors, sinó que també va ser una demanda de les famílies en les enquestes de satisfacció que es fan cada curs. Per això, des del claustre de professors, es va trobar necessari aplicar una mesura que fos realitzable a l’escola. Al principi va causar alguns problemes, perquè no totes les classes tenien la mateixa clau al calaix, però actualment aquesta mesura ja està en ple funcionament, i ha rebut una valoració positiva per part de tots els professors. “Els alumnes ja hi estan acostumats, ja que moltes vegades són ells els que recorden al professor que han de guardar els mòbils”, ens afirma el professor Jordi Dunjó.

Tot i que els professors han estat d’acord amb la nova normativa, la majoria d’alumnes no opinen el mateix. Segons els resultats d’una enquesta que es va fer als alumnes de 2n i 3r d’ESO i que van contestar 47 alumnes, més del 50% no hi estan d’acord, ni tampoc pensen això els ajudi a estar més atents a classe. Algunes de les opinions són: “Nosaltres som els responsables de l’ús que fem amb els nostres mòbils” o “No crec que la resposta correcta davant aquesta situació sigui treure’ls, perquè hi ha algunes assignatures en les quals els necessitaven o ens facilitaven la feina”. No totes les opinions han estat en contra, també hi ha hagut alumnes que n’han fet una valoració positiva, com podem veure en aquests exemples: “Crec que així els alumnes tindran una possibilitat de millorar els seus estudis, a part de deixar una mica l’addicció al telèfon mòbil” i “Crec que és una norma necessària perquè així els alumnes no s’han de preocupar pel telèfon, ja que està guardat i els professors no han d’estar vigilant que ningú l’utilitzi”.

Aquests són els resultats de l’enquesta:

Gráfico, Gráfico circular, Círculo

Descripción generada automáticamente