/

NFT, la inversió del futur?

Firmat per Àlex Pirla, Gonzalo Nassarre, Nil Lajara, Xué Qiu i Lucas Aguilera. Què és un NFT? Un NFT, la manera d’abreviar non-fungible token, és com una moneda que és intercanviable. És un concepte interessant, ja que és